NASTAVA > Zadaci

Vatrogasni robot za izviđanje u zatvorenim prostorima


Sažetak:

Kod požara u zatvorenim prostorima, posebno u industrijskim pogonima, česte su situacije da je vrlo opasno za ljude ulaziti u prostor zbog otrovnih plinova ili mogućnosti eksplozija ili urušavanja. U takvim situacijama bilo bi vrlo pogodno koristiti robota opremljenog odgovarajućim senzorima i kamerama koji može „izviditi“ situaciju i poslati neophodne informacije odnosno rezultate mjerenja. U radu treba koncipirati i konstruirati nosivu konstrukciju i pogon robotskog vozila koje bi na sebi nosilo svu potrebnu opremu.

U radu treba: 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu. 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.