NOVOSTI

DCC'16 - Design Computing and Cognition


Objavljeno: 24.06.2016., Autor: admin

Početak:

27.06.2016. 00:00

Završetak:

29.06.2016. 00:00

U Evanstonu (Chicago) SAD će se održati 7. međunarodna konferencija iz serije Design Computing and Cognition (DCC16). Na konferenciji će sudjelovati doktorandica Marija Majda Perišić koja će prezentirati rad "Development of Collaborative Design Agents Framework".