ZNANOST > Publikacije

Agent-Based Modelling: Parallel and Distributed Simulation of Product Development Team


Godina:

2022.

Autori:

Čeh, Ivan ; Štorga, Mario ; Delač, Goran

Objavljeno u:

Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Svezak:

29

Broj:

4

DOI:

https://doi.org/10.17559/TV-20200922160617