ZNANOST > Publikacije

CAD/CAM integracije sa osvrtom na integracije u Sapor programskim sistemima za automatizovano projektovanje


Godina:

1988.

Autori:

Hodolič, Janko; Milišević, Veljko;Gatalo, Ratko

Objavljeno u:

Znanstveno-stručni skup Skup o konstruiranju