ZNANOST > Publikacije

Consolidation of Methods for Visualization and Management of Engineering Design Data Sets


Godina:

2018.

Autori:

Pavković, Neven ; Martinec, Tomislav ; Marjanović, Dorian

Objavljeno u:

Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Svezak:

25

Broj:

1

Stranice:

--

DOI:

https://doi.org/10.17559/TV-20160707093053