ZNANOST > Publikacije

Danas printam ja, a sutra ćeš ti! – 3d printanje hrane kao kultura nove dimenzije zdravlja


Godina:

2021.

Autori:

Bursać Kovačević, Danijela ; Valjak, Filip ; Žuntar, Irena ; Putnik, Predrag ; Bebek Markovinović, Anica

Stranice:

1-1