ZNANOST > Publikacije

Design Process Representation for the Development of an ICAD System


Godina:

1996.

Autori:

Marjanović, Dorian

Objavljeno u:

Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije

Svezak:

37

Broj:

3-4

Stranice:

127-132