ZNANOST > Publikacije

Idea management in product innovation - the empirical research results


Godina:

2016.

Autori:

Stevanović, Milan ; Marjanović, Dorian ; Štorga, Mario

Objavljeno u:

Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Svezak:

23

Broj:

5

Stranice:

1285-1294