ZNANOST > Publikacije

Istraživanje mogućnosti razrade metode opisa entiteta varijantnog crteža


Godina:

1992.

Autori:

Pavković, Neven

Objavljeno u:

Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu XVI

Stranice:

127-132