ZNANOST > Publikacije

Metodičko koncipiranje novog proizvoda


Godina:

1981.

Autori:

Oberšmit, Eugen

Objavljeno u:

Znanstveno-stručni skup Nauka o konstruiranju i konstruiranje pomoću računala