ZNANOST > Publikacije

Personalizacija i kodifikacija inženjerskog znanja


Godina:

2008.

Autori:

Štorga, Mario ; Marjanović, Dorian

Objavljeno u:

CIMOS seminar