ZNANOST > Publikacije

Primjena kompjutorske grafike kod automatskog konstruiranja sklopova i dijelova


Godina:

1981.

Autori:

Marjanović, Dorian

Objavljeno u:

Znanstveno-stručni skup Nauka o konstruiranju pomoću računala

Stranice:

C6-V-1 - C6-1-10