ZNANOST > Publikacije

Representation of the Design Process


Godina:

1996.

Autori:

Marjanović, Dorian

Objavljeno u:

Korema ’96 41 Ann. Conf. Opatija

Stranice:

29-32