ZNANOST > Publikacije

Sustav za automatsko modeliranje sklopova


Godina:

1992.

Autori:

Jović, Matko

Objavljeno u:

Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu XVI

Stranice:

157-164