ZNANOST > Publikacije

Use of Virtual Mobility to Facilitate Modern Project-Based NPD Education


Godina:

2017.

Autori:

Vukašinović, Nikola ; Pavković, Neven

Objavljeno u:

International journal of engineering education

Svezak:

33

Broj:

6(B)

Stranice:

1-12