ZNANOST > Vanjski istraživači

Ivan Triplat, mag. ing. mech.


Poslijediplomski studij upisan:

2011.

Email:

itriplat@koncar-gim.hr


Životopis:

Rođen je 14. travnja 1985. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju Elektrotehničku školu, smjer elektrostrojarstvo koju završava 2003. godine. Iste godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjer strojarstvo, usmjerenje inženjersko modeliranje i računalne simulacije. Tijekom studija radi honorarno preko student servisa u privatnoj tvrtci Dominelektro d.o.o. na poslovima montaže, ožičenja i ispitivanja. Preddiplomski studij završava 2008. godine s temom preddiplomskog rada Analiza čvrstoće i vlastitih frekvencija ventilatorske lopatice, da bi 2009. godine završio diplomski studij s temom diplomskog rada Analiza uzroka loma ventilatorske lopatice. Tijekom treće godine na fakultetu dobiva stipendiju od tvrtke Končar, te nakon završetka studija nastavlja raditi u tvrtci Končar-Generatori i motori d.d. Iste godine uz rad upisuje postdiplomski studij, smjer teorija konstrukcija.

Od zaposlenja u Končar-Generatori i motori radi na mjestu konstruktora, tj. mehaničkim proračunima generatora i motora. Sudjelovao je na raznim konferencijama ISMA, Cigré, Design, sudjeluje na razvojnom projektu, pridruženi je član HRO Cigré-a i HDTSM-a.


Društvene mreže