ZNANOST > Vanjski istraživači

Prof. dr. sc. Željko Ivandić, dipl. ing.


Poslijediplomski studij upisan:

1996.

Email:

Zeljko.Ivandic@sfsb.hr


Životopis:

Rođen je 20. kolovoza 1965. u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1990. Magistrirao je 1996. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2002. U zvanje docenta izabran je 2005., izvanrednog profesora 2010. i redovitog profesora 2013. Tijekom studija dva puta je dobitnik Sveučilišne nagrade Sveučilišta u Osijeku.

Član je udruga: Hrvatsko društvo za mehaniku, Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatsko društvo proizvodnog strojarstva, Hrvatsko društvo za mjeriteljstvo, te Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Istraživač je na projektu MZOS "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje", čiji je glavni istraživač prof. dr. sc. Milan Kljajin.

Suradnik je na bilateralnom HR-SLO projektu pod nazivom "Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti", čiji je voditelj prof. dr. sc. Dražan Kozak. Predstavnik je Strojarskog fakulteta u Case-LCA mreži institucija. Prodekan je za nastavu u mandatnom razdoblju 2013.-2017.

Područje istraživanja:

Konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija, te vrednovanje tehničkih sustava