GOSPODARSTVO > Projekti s industrijom

Autonomni uređaj za čišćenje betonske površine dna vodotoka (INTECO, RIRP 2018/19)


Sažetak:

Potrebno je konstruirati autonomni uređaj za čišćenje betonske površine dna vodotoka ispunjenog vodom od bio obraštaja i kamenja.

Uređaj djeluje krećući se po dnu vodotoka ispunjenog vodom. Maksimalna dubina vodotoka je 30 m, a maksimalna vodoravna udaljenost od obale 50 m. Ulaz u vodotok, kao i dno vodotoka mogu biti pod nagibom od max. 45°. Skokovite promjene visine betona mogu biti do 50 mm. Brzina strujanja u vodotoku može biti između 0 i 2 m/s. Bioobraštaj varira od naslaga algi do stabljiki promjera 20 mm i visine 1 m. Kamenje varira od pijeska do max. promjera 200 mm. Preferiraju se elektropogoni, a autonomnost mora biti osigurana na 10 radnih sati bez intervencija. Sve potrebne radnje s uređajem moraju moći napraviti dva čovjeka (operater i pomagač). 


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu


Koordinator projekta:

Mario Štorga

Kontakt osoba:

Boris Balać

Period izvođenja:

2018. - 2019.