KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Mario Štorga, dipl. ing.


Razdoblje zaposlenja:

1997. - trenutno

Email:

mario.storga@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 432

Konzultacije:

ponedjeljak 12-13

Zvanje:

redoviti profesor/znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Mario Štorga


Životopis:

Prof. dr. sc. Mario Štorga rođen je u Varaždinu 1974. godine. Studij strojarstva na FSB upisao je 1992., a na smjeru Strojarske konstrukcije je diplomirao 1997. godine. Iste godine zaposlen je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda FSB kao znanstveni novak, te je upisao poslijediplomski magistarski studij koji je završio 2002. godine. 2005. godine je doktorirao na istoj instituciji s temom „Model rječnika za računalnu razmjenu informacija u distribuiranom razvoju proizvoda“. 2007. godine izabran je za docenta, 2012. za izvanrednog profesora, a 2018. za redovitog proesora na FSB. Od studenog 2016. godine je voditelj Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda.

Bio je gostujući znanstvenik na Technical University of Denmark (6 mjeseci, doktorand), Ecole Centrale Paris (1 mjesec, postdoktorand), University of Bath UK (6 mjeseci, postdoktorand), Lulea University of Technology Švedska (1,5 mjesec, gostujući profesor), Stevens Institute of Technology SAD (2 mjeseca, gostujući znanstvenik), Singapore University of Technology and Design – MIT International Design Centre (2 tjedna, gostujući znanstvenik), te Japan Advance Institute of Science and Technology (2 tjedna, gostujući znanstvenik). 2014. godine, Royal Acedemy of Engineering UK, mu je dodijelila stipendiju Distinguish Research Fellow, na University of Bath i University of Bristol UK. Od listopada 2015. godine angažiran je kao gostujući profesor na Lulea University of Technology Švedska.

Bio je uključen u 8 multidisciplinarnih znanstvenih projekata (4 nacionalna i 4 međunarodna) u kojima je imao ulogu suradnika i voditelja, te u 7 razvojno-istraživačkih projekata za industriju. Od 1998. godine je uključen u organizaciju međunarodnih konferencija iz serije DESIGN koje se u dvogodišnjem ciklusu održavaju u Hrvatskoj s preko 300-njak sudionika, gdje trenutno ima ulogu izvršnog voditelj konferencije te ko-urednika zbornika.

U 6 međunarodnih znanstvenih časopisa obavlja ulogu recenzenta, a član je uredničkog odbora časopisa Journal of Engineering Design (Taylor&Francis UK) te Transactions of FAMENA (FSB, Hrvatska). Član je znanstvenih odbora konferencija iz serija ASME (SAD), ICED (Europa, Azija, Sjeverna Amerika, Australija) te ICoRD (Indija).

Član međunarodnog udruženja The Design Society u kojem je 2011. izabran u savjetodavni odbor. U okviru toga zadužen je za razvoj članstva za mlađe generacije znanstvenika. Bio je pozvani predavač te je sudjelovao u organizaciji ljetne škole Summer School on Engineering Design Research 2004, 2006, 2009, 2013 i 2016. u suradnji s kolegama sa stranih sveučilišta.

Su-menor je jednoj doktorandici koja je upisala doktorski studij računarstva na FER-u, te je mentor dvojici doktoranada koji su upisali doktorski studij strojarstva na FSB (jedan doktorand je zaposlen u industriji). Osim na FSB, obavljao je dužnost člana komisije za obranu doktorata na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ali i na Technical University of Denmark, University of Bath UK i Blekinge Institute of Technology Švedska.

Do sada je objavio 80-ak znanstvenih, te 40-ak stručnih radova. Rad objavljen u Journal of Engineering Design (Q1, Taylor and Francis, UK) 2015. godine, nagrađen je nagradom časopisa za najbolji rad u 2015. godini. S dvojicom ko-urednika uredio je znanstvenu knjigu Experimental Design Research -  Approaches, Perspectives, Applications koju je 2016. godine izdao Springer.

Područje istraživanja:

Metode razvoja proizvoda i usluga, životni ciklus proizvoda, formalno modeliranje proizvoda i procesa konstruiranja, inženjerske ontologije, teorija sustava, konstruiranje uz nesigurnost, upravljanje znanjem, strukturiranje i vizualizacija evolucije informacija, upravljanje kompleksnošću, upravljanje inovacijskim procesima, timski rad, inženjerstvo sustava, kognitivne organizacije i teorija sustava.


Društvene mreže

Publikacije

Knjiga

2018.

2016.

2014.

2012.

2010.

2009.

2008.

2002.

Znanstveni rad u časopisu

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2007.

2006.

2005.

2003.

1998.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1998.

Pozvano predavanje

2016.

2014.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2005.

1998.

Stručni rad

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

2008.

2007.

2004.

2001.

2000.

1999.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj