ZNANOST > Znanstveni projekti

Vizualno potpomognuta analiza kompleksnih informacijskih struktura koje nastaju u socio-tehničkim sustavima (VISINEV)


Sažetak:

Način na koji se koriste informacije u inženjerstvu nužno je pod utjecajem organizacijske dinamike procesa u kojem informacije nastaju. Nesigurnost u načinu na koji informacije treba obraditi nameće nove zahtjeve na prilagodljivosti razvojnih organizacija. Dinamika informacija kao proces koji obuhvaća stvaranje, širenje, filtriranje, preradu i skladištenja pojedinih vrsta informacija u različitim vrstama hijerarhijskih društvenih mreža koji postoje u složenim razvojnim organizacijama mora se promatrati holistički i iz perspektive sustava, imajući u vidu složenost procesa razvoja proizvoda i usluga. U proučavanju evolucije informacija postoji potreba da se uzmu u obzir zavisnosti između informacijskog sadržaja i kontekstom te kognitivne dinamike kako bi se moglo povezati evoluciju informacija sa stvaranjem znanja, informacijskim zasićenjem, selektivnom obradom i procesom nastajanja inovacija. Vizualni prikaz i analiza evolucije informacija je metoda kojom se uz uporabu tehnologije može povećati ljudske sposobnosti razumijevanja informacijskog prostora i odgovoriti na izazove upravljanja složenim informacijskim strukturama koje su uobičajene u razvoju tehničkih sustava. Povećanje prirodne sposobnosti da se upravlja s kompleksnim digitalnim repozitorijima podataka se postiže kada se primjenjuju prikladne tehnike vizualizacija za poticanje tumačenja sadržaja i konteksta. Nadovezujući se na ove ljudima usmjerene karakteristike, moderne računalni alati i methode za vizualizaciju informacija nude okruženja za učinkovitu analizu složenih informacijskih struktura. Korisniku prilagođeno grafičko sučelje omogućuje pohranu i analizu informacijskog konteksta i razumijevanja informacija za proces njihovog ponovnog korištenja. Cilj VISINEV projekta je povećanje razumijevanja trendova i rizika koji se odnose na razmjenu informacija, rast znanja, stvaranje inovacija i učenje u socio-tehničkim okruženjima suvremenih razvojnih organizacija, primjenom naprednih lata i metoda za prikupljanje, analizu i interaktivnu vizualizaciju informacija u kombinaciji s proučavanjem organizacijske dinamike i timskog rada.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

E!8723

Glavni istraživač:

Mario Štorga

Period:

2013. - 2015.

URL:

http://www.visinev.org

Izvor financiranja:

EUREKA program EU