KATEDRA > Djelatnici

Professor emeritus dr. sc. Dorian Marjanović


Razdoblje zaposlenja:

1984. - 2018.

Email:

dorian@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 432

Zvanje:

Professor emeritus

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Dorian Marjanović


Životopis:

Pridružio se Zavodu za konstruiranje 1984. godine. Prije toga radio je u odjelima za kvalitetu i konstrukcijskom uredu tvrtke Sila-Rapid (1970.-1975.) te u Računskom centru FSB (1978.-1984.).

Bio je voditelj Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda FSB od osnivanja katedre 1996. do 2016. godine. Umirovljen je 2018. godine, a u travnju 2019. Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao ga je u počasno zvanje professor emeritus.

Predavao je kolegije Uvod u tehniku, Razvoj proizvoda, Računalom integrirani razvoj proizvoda, Teorija konstruiranja i Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda. Na doktorskom studiju strojarstva predavao je izborne kolegije Konstrukcijskog smjera. U međunarodnom kolegiju "European global product realization course - EGPR" - koji se telekonferencijskom nastavom održava od 2003. godine - predavao je studentima sveučilišta u Budimpešti, Delftu, Ljubljani, Laussani i Londonu.

Mentor je 30 diplomanada, 6 znanstvenih magistarskih radova i 15 doktoranada.

Od 1998. do 2020. bio je voditelj DESIGN konferencije, a danas je aktivan u ulozi počasnog člana programskog odbora.

Vodio je niz domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te sudjelovao u stručnim projektima za potrebe gospodarstva. Bio je član uredničkih odbora časopisa Journal of Engineering Design, MMA te suurednik glasila „The Design Society Newsletter”. Član je uredničkog odbora časopisa International Journal of Design Creativity and Innovation.

Bio je član grupe « European Practitioners on Innovation « koju su 2011 g. utemeljili znanstvenici KTH, TUM i University of Cambridge.

Institute of Engineering Designers iz Velike Britanije dodijelio mu je "The Hills Millennium Award" za 2012. godinu.

Član je međunarodne udruge The Design Society, Velika Britanija u kojoj je bio član Advisory Boarda, a od 2013.-2017. bio je izabrani predsjednik udruge. Udruga The Design Society mu je 2019. godine dodijelila počasnu titulu Fellow of the Design Society za istaknuti doprinos tijekom njegove bogate karijere.

Područje istraživanja:

Istraživački interes mu se preselio s CAD i CAE primjene u konstruiranju u 70-tim godina i početkom osamdesetih na šire područje razvoja proizvoda. Sadašnji istraživački i znanstveni interes obuhvaćaju multidisciplinarni presjek znanosti o konstruiranju, razvoja proizvoda, upravljanja znanjem i upravljanja inovacijama.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2022.

2018.

2016.

2015.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2007.

2005.

2003.

2001.

2000.

1999.

1996.

1994.

1993.

1992.

1983.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1992.

1991.

1990.

1988.

1985.

1984.

1983.

1981.

1980.

1979.

Knjiga

2022.

2020.

2018.

2016.

2015.

2014.

2012.

2010.

2008.

2006.

2004.

2003.

2002.

2000.

1998.

1995.

1990.

Poglavlje u knjizi

2011.

2009.

1996.

Pozvano predavanje

2014.

2012.

2011.

2009.

2008.

2007.

2005.

2004.

2003.

2000.

1998.

Stručni rad

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2008.

2007.

2004.

2002.

2001.

2000.

1999.

1993.

1992.

1991.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Studentski radovi