KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, dipl. ing.


Razdoblje zaposlenja:

1984. - trenutno

Email:

dorian@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 368

Konzultacije:

srijedom 14-15

Lokacija:

307

Zvanje:

redoviti profesor u trajnom zvanju/znanstveni savjetnik

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Dorian Marjanović


Životopis:

Pridružio se Zavodu za konstruiranje 1984. godine. Prije toga radio je u odjelima za kvalitetu i konstrukcijskom uredu tvrtke Sila-Rapid (1970.-1975.) te u Računskom centru FSB (1978.-1984.).

Voditelj je Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda FSBa od osnivanja katedre do 2016.

Predaje kolegije Uvod u tehniku, Razvoj proizvoda, Računalom integrirani razvoj proizvoda, Teorija konstruiranja i Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda. Na doktorskom studiju strojarstva predaje izborne kolegije Konstrukcijskog smjera. U međunarodnom kolegiju "European global product realization course - EGPR" - koji se telekonferencijskom nastavom održava od 2003. godine - predaje studentima sveučilišta u Budimpešti, Delftu, Ljubljani, Laussani i Londonu.

Mentor je 30 diplomanada, 6 znanstvenih magistarskih radova i 15 doktoranada.

Vodio je niz domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te sudjelovao u stručnim projektima za potrebe gospodarstva. Bio je član uredničkih odbora časopisa Journal of Engineering Design, MMA te suurednik glasila „The Design Society Newsletter”. Član je uredničkog odbora časopisa International Journal of Design Creativity and Innovation.

Bio je član grupe « European Practitioners on Innovation « koju su 2011 g. utemeljili znanstvenici KTH, TUM i University of Cambridge.

Institute of Engineering Designers iz Velike Britanije dodijelio mu je «The Hills Millennium Award» za 2012. Godinu.

Član je međunarodne udruge The Design Society, Velika Britanija u kojoj je bio član Advisory Boarda, a od 2013. g. izabrani je predsjednik udruge.

Područje istraživanja:

Istraživački interes mu se preselio s CAD i CAE primjene u konstruiranju u 70-tim godina i početkom osamdesetih na šire područje razvoja proizvoda. Sadašnji istraživački i znanstveni interes obuhvaćaju multidisciplinarni presjek znanosti o konstruiranju, razvoja proizvoda, upravljanja znanjem i upravljanja inovacijama.


Publikacije

Knjiga

2018.

2016.

2015.

2014.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2006.

2004.

2003.

2002.

2000.

1998.

1996.

Znanstveni rad u časopisu

2018.

2016.

2015.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2007.

2005.

2003.

2001.

2000.

1999.

1996.

1994.

1993.

1992.

1983.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1992.

1991.

1990.

1988.

1985.

1984.

1983.

1981.

1980.

1979.

Pozvano predavanje

2014.

2012.

2011.

2009.

2008.

2007.

2005.

2004.

2003.

2000.

1998.

Stručni rad

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2008.

2007.

2004.

2002.

2001.

2000.

1999.

1993.

1992.

1991.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj