NASTAVA > Radovi

Sigurno parkiranje bicikla


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4752

Sažetak:

U radu je prikazan razvoja naprave za sigurno parkiranje bicikla. Zadatak naprave jest osigurati korisniku bicikla siguran, funkcionalan i što jednostavniji parking za bicikl. Naglasak je na parkiranju u gradskim sredinama, a posebna je pažnja posvećena problematici u gradu Zagrebu. Stoga je provedena analiza tržišta i patenata. Na temelju istraživanja i uvidjevši nedostatke postojećih proizvoda, definirane su smjernice za daljnji razvoj. Nadalje je proizvod razložen na funkcije, a za funkcije su u morfološkoj matrici predložena rješenja. Kombinacijom tih rješenja, dobivene su neke koncepcijske varijante proizvoda koje su prema određenim kriterijima uspoređivane. Na taj je način odabran najbolji koncept koji je u sljedećoj fazi konstrukcijski razrađen. Također su napravljeni 3D modeli i prateća tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Jelena Šklebar

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Jelena Šklebar - završni rad