NASTAVA > Radovi

Stroj za čišćenje snijega i leda (eng. Snow and ice removing machine)


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1868

Sažetak:

U diplomskom radu projektiran je i konstrukcijski razrađen stroj za čišćenje snijega i leda s površina na kojima se takav posao obavlja ručno. Uz konstrukcijski dio, u radu je naglasak stavljen na analizu razvoja proizvoda. Definirane su funkcionalne karakteristike stroja obzirom na zahtjeve tržišta. Pomoću funkcijske strukture i morfološke matrice odabrana su dva koncepta, od kojih je onaj prikladniji detaljno razrađen i projektiran. Ciljani korisnici su stanovnici urbanih sredina gdje se javlja problem upotrebe postojećih strojeva. Strojevi dostupni na tržištu, ako su električno pogonjeni, sadrže produžni kabel koji ograničava radijus čišćenja a ako su motorno pogonjeni onda su robusni, teški, glasni i često komplicirani za rukovanje. Prepoznavanjem određenih problema, krenulo se u razvoj stroja koji će korisnici moći lako koristiti iako žive u primjerice neboderu i nemaju mogućnost posjedovanja i skladištenja robusnog stroja ili dovoljno dug kabel kojim bi se električni uređaj napajao. Dodatni zahtjevi bili su: mala masa, male dimenzije, lakoća rukovanja te jednostavno održavanje. Uz novi stroj, dane su smjernice za daljnji razvoj kojim bi uređaj postao multifunkcionalan te na taj način vodeći na tržištu takvih proizvoda.

Mentor:

Autor:

Nives Kuhta

Godina:

2012.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Nives Kuhta - diplomski rad