NASTAVA > Radovi

MDM analiza malih kućanskih aparata


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/947

Sažetak:

"Multiple-domain Structure Matrix" (MDM) jest alat koji se koristiti za analizu međuovisnosti elemenata strukture proizvoda razmatranog sa različitih točaka gledišta i nivoa apstrakcije. Shvaćajući proizvod kao tehnički sustav, međuovisnosti između elementa sustava u holističkom smislu definiraju ponašanje odnosno ukupnu funkciju proizvoda. Zamjena jednog elementa sustava prouzročiti će uzročni lanac promjena koji se propagira na cijeli sustav. Imajući na umu paradigmu proizvoda kao složenog sustava, tada prepoznavanje međuovisnosti između elemenata strukture na različitim nivoima apstrakcije postaje neizbježno ukoliko se želi konstruirati dobar i konkurentan proizvod. Elementi strukture proizvoda koji su međusobno povezani na način da stvaraju povratne petlje čine logičke pod-sustave u cilju zadovoljenja jedne ili više pod-funkcija proizvoda. Prepoznavanje takvih logičkih cjelina može poslužiti kao polazište za definiranje modula proizvoda što i jest tema ovog zadatka. U radu su: • proučene i prikazane osnovne značajke MDM-a • napravljene analize dovoljnog broja malih kućanskih aparata (ne više od 10) • apstrahirani proizvodi na više nivoa: nivo funkcija, organa i komponenti,...

Mentor:

Autor:

Ante Čamber

Godina:

2010.

Vrsta:

Diplomski rad