ZNANOST > Znanstveni projekti

Model inteligentnog CAD sustava


Sažetak:

Rezultati istraživanja u području umjetne inteligencije i inteligentnih računalnih sustava inicirali su i primjenu ekspertnih sustava u CAD sustavima. Izložen je koncept razvoja sustava koji pomaže konstruktoru, djelujući kao okolina unutar koje konstruktor konstruira, služeći se raspoloživim alatima. Analizom značajki metoda umjetne inteligencije, i mogućnosti primjene ekspertnih sustava proizlazi da, uz poznata nam teorijska saznanja, te mogućnosti tehnologije prikaza i obrade znanja, ne postoji mogućnost realno upotrebljivog sustava za konstruiranje opće namjene. Temeljem razvijenog formalnog modela prikaza procesa konstruiranja predlaže se razvoj sustava koji predstavlja okoliš koji omogućuje fleksibilnu eksploataciju raspoloživih programskih alata na sustavan način, uz mogućnost obrazlaganja tijeka procesa konstruiranja. Konstrukcijski je proces prikazan stablom kojim je zadan plan konstruiranja. Čvorovi stabla predstavljaju operatore plana. Definirani su atributi čvorova plana: akcija, preduvjeti akcije, efekti akcije, ograničenja i relacije odlučivanja. Tijekom eksploatacije plana konstruktor može aktivirati čvorove plana po svom nahođenju, pa se time plan zabilježen kao stablo može eksploatirati kao mreža. Prikazana je struktura sustava temeljenog na prikazanom planu i sintaksa zapisa plana, te osnovnih algoritama ključnih podsustava: podsustava za upravljanje planom i podsustava za objašnjavanje situacija tijekom eksploatacije plana.


Suradnici na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

120015

Glavni istraživač:

Dorian Marjanović

Period:

1996. - 2001.