KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Nenad Bojčetić, dipl. ing.


Razdoblje zaposlenja:

1991. - trenutno

Email:

nenad.bojcetic@fsb.unizg.hr

Telefon:

+385 1 6168 121

Konzultacije:

Četvrtkom, 13 - 14h

Lokacija:

315

Zvanje:

redoviti profesor u trajnom izboru

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Nenad Bojčetić


Životopis:

Nenad BOJČETIĆ, dipl. ing. strojarstva rođen je 26.10.1965. godine u Sisku gdje je završio i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1991. godine na usmjerenju "Strojarske konstrukcije". 1991. godine zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnja, po odobrenju Ministarstva znanosti i tehnologije  u svojstvu znanstvenog novaka na projektu 2-08-173 "Model inteligentnog CAE sustava" glavnog istraživača prof. dr.sc. Aurela Kostelića zatim projektu 120-015 "Model inteligentnog CAD sustava", te projektu br. 0120017 "Modeli i metode unaprjeđenja računalne podrške konstruiranju" i projektu 120-1201829-1828 "Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda" pod voditeljstvom prof. dr. sc. Doriana Marjanovića. Magistrirao je u prosincu 1996. godine s temom " Korisničko sučelje sustava za konstruiranje mehaničkih sklopova". Doktorirao je u srpnju 2001. godine obranom disertacije pod naslovom "Računalni model konstrukcijskog znanja". U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 16. listopada 2001. godine. U nastavničko zvanje docent izabran je 15. veljače 2005. godine. U znanstveno-nastavničko zvanje izvanredni profesor izabran je 14. Lipnja 2010. godine za znanstveno polje strojarstvo, granu opće strojarstvo (konstrukcije) pri Zavodu za konstruiranje. U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik izabran je u 21. travna 2010. godine.

Tijekom rada na fakultetu aktivno sudjeluje u nastavi kolegija Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda. Kao honorarni asistent sudjeluje u izvođenju nastave na Studiju dizajna (pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu) te strojarskom i informatičkom odsjeku Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Od 1998. aktivno sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova iz serije DESIGN, koji se s dvogodišnjim ciklusom održavaju u Dubrovniku. Od 2004. godine član je međunarodnih znanstvenih odbora DESIGN, ICED međunarodnih konferencija.

Kao autor ili koautor objavio je 30 znanstvenih i 16 stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje. Služi se engleskim jezikom.

Područje istraživanja:

CAD, upravljanje znanjem, tehnički informacijski sustavi, PLM


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2016.

2013.

2009.

2007.

2006.

2003.

1996.

1993.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2022.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2013.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1991.

Knjiga

2018.

2016.

2014.

2012.

2010.

2008.

2000.

1995.

Poglavlje u knjizi

2019.

2001.

Pozvano predavanje

2012.

2011.

2009.

2007.

2005.

Stručni rad

2021.

2020.

2019.

2018.

2011.

2010.

2008.

2007.

2004.

2001.

2000.

1999.

1993.

1992.

1991.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - nositelj