NASTAVA > Radovi

Konstrukcija oslonca cjevovoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4746

Sažetak:

Rad obuhvaća analizu konkurentnih proizvoda cijevnih oslonaca, izradu morfološke matrice na temelju funkcijske dekompozicije, generiranje različitih koncepata pomoću morfološke matrice te odabir i razradu najboljeg koncepta. Razrada odabranog koncepta izvršena je pomoću proračuna opterećenih dijelova, te je na temelju te razrade izrađen 3D model oslonca i pripadajuća dokumentacija. Cijevni oslonci su elementi koji prenose opterećenje sa cijevi na nosivu konstrukciju i time omogućuju vođenje fluida kroz samu cijev. Kod odabira cijevnog oslonca treba voditi računa o nosivoj konstrukciji, tj. o tome da je pravilno oblikovana kako bi mogla na sebe preuzet opterećenje. U navedeno opterećenje pripada težina cijevi, sadržaj fluida u cijevi, montažni dijelovi priključeni na cijev i izolacija cijevi. Četiri glavne funkcije koje oslonac za cjevovod ima su: - učvršćivanje cijevi, - prigušivanje udara, - vođenje opterećenja, - i podupiranje naznačenog opterećenja. Ključne riječi: oslonac, cijevi, opterećenje.

Mentor:

Autor:

Sandro Barišić

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Sandro Barišić - završni rad