NASTAVA > Radovi

Prilagodba humanoidnog robota Poppy


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9174

Sažetak:

U okviru ovog rada preoblikovan je humonoidni edukacijski robot Poppy na način da je omogućena ugradnja novih elektromotra koji će gotovo prepoloviti cijenu robota, a zadržati funkcije koje je taj robot sposoban obaviti - edukacijski i pokazne funkcije koje zahtjevaju posebne značajke pametnih servo motora namijenjenih robotici. Osim toga, struktura robota je promijenjena kako bi se moglo ugraditi računalo Raspberry Pi kao kontrolna jedinica te zaslon na "glavi" robota čime bi se proširile mogućnoti edukacijskih i sličnih primjena. CAD modeli i tehnička dokumentacija izrađeni su u programskom paketu Solidworks 2016.

Mentor:

Autor:

Mark Marasović

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad