NASTAVA > Radovi

Primjena 3D skeniranja i DMLS postupka aditivne proizvodnje u povratnom inženjerstvu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7844

Sažetak:

Ovaj se rad bavi proučavanjem procesa povratnog inženjerstva i rekonstrukcije proizvoda za aditivnu proizvodnju, s naglaskom na 3D skeniranje i DMLS proizvodni postupak. Razvijena je metodologija za provedbu povratnog inženjerstva koja uključuje preoblikovanje proizvoda prema kriterijima aditivne proizvodnje. Provedena je analiza na studiji slučaja, gdje je kao primjer korišten zupčanik. Zupčanik je podvrgnut funkcijskoj i geometrijskoj analizi. Virtualni model dobiven 3D skeniranjem pretvoren je u CAD model te preoblikovan koristeći prednosti DMLS aditivne proizvodnje, uzimajući u obzir funkcije i geometrijska ograničenja koja mora zadovoljiti. Rekonstruirani proizvod izrađen je navedenim postupkom i skeniran kako bi se usporedio s početnim modelom te kako bi se provjerila uspješnost procesa povratnog inženjerstva.

Mentor:

Autor:

Marija Rešetar

Godina:

2022.

Vrsta:

Završni rad