NASTAVA > Radovi

Konstrukcija uređaja za prešanje limenki


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 15.10.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7788

Sažetak:

Recikliranje predstavlja postupak pretvaranja otpadnog materijala u novi proizvod. Recikliranjem se štedi na sirovinskim resursima i energiji, utječe se na zaštitu životne sredine te na smanjenje otpada i degradacije tla. Vrijeme razlaganja otpada poput aluminijskih limenki u prirodi je vrlo dugotrajno, između 100 – 500 godina. Čak 2/3 aluminija koji je ikad bio proizveden danas je još u upotrebi. U ovom radu prikazan je razvoj konstrukcije uređaja za prešanje limenki. Prvi dio rada sadrži analizu postojećih rješenja proizvoda na tržištu. U drugom dijelu rada prikazane su funkcije uređaja u funkcijskoj dekompoziciji i na temelju funkcijske dekompozicije parcijalna rješenja funkcija u morfološkoj matrici. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice generirani su koncepti koji su uspoređeni i evaluirani metodom težinskih faktora. Konačno rješenje proizvoda rezultat je kombinacije generiranih koncepata. U trećem dijelu rada prikazan je proračun nestandardnih dijelova uređaja i računalni CAD model konačnog uređaja. Računalni CAD model izrađen je u programskom paketu Catia V5 R20.

Mentor:

Autor:

Jurica Gašparec

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Jurica Gašparec - diplomski rad