NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/349

Sažetak:

Ovaj radi se bavi problematikom parametrizacije, odnosno dobivanjem više varijanti istih dijelova na osnovu jednog modela. To se provodi sa ciljem smanjivanja vremena konstruiranja i pojednostavljenja baze podataka, koja bi time postala puno manja. Sa tim ciljem konstruirana je stezaljka iz poduzeća Dalekovod, te su napravljene tri varijante iste. Razlikuju se u veličinama, a jedan model se razlikuje i oblikom u završnoj fazi modeliranja. Nadalje će biti opisani postupci modeliranja, kao i kasnije parametrizacije te problemi koji se pojavljuju tijekom modeliranja, odnosno parametrizacije. Modeliranje te parametrizacija je obavljena u programskom paketu Catia V5.

Mentor:

Autor:

Slavko Mužek

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Slavko Mužek - završni rad