NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Upravljanje znanjem


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 3 Obvezni 93735

Cilj kolegija:

Upoznati studente sa metodama i tehnikama prikupljanja, obrade i primjene znanja. Naglasak je na ulozi upravljanja znanjem u domeni srednjih i velikih poduzeća.

Literatura:

  1. R. Ruggles: “Knowledge Management Tools”, Butterworth-Heinemann , December 25, 1996.
  2. K. Noth: “Wissensorienterte Unternehmensfuhrung“, Wisebaden, Germany, 2002.
  3. K. Dalkir: “Knowledge Management in Theory and Practice”, Butterworth-Heinemann; 1 edition, June 16, 2005.

Nositelji:

Izvođači:

ECTS:

5

Satnica:

30+40

Preduvjeti:

  • Nema posebnih uvijeta za upis predmeta. Od studenta se traži otvorenost i komunikativnost te se potiće interakcija sa nastavnikom.

Provjera znanja:

Aktivnost na nastavi 20%, Seminarski rad 40%, Usmeni ispit 40%

Vježbe:

Auditorne vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Upravljanje znanjem

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Upravljanje znanjem (FSB)