KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Filip Valjak, mag. ing.


Razdoblje zaposlenja:

2016. - trenutno

Email:

filip.valjak@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 369

Konzultacije:

Četvrtkom, 12 - 13h (konzultacije i online na MS Teams)

Lokacija:

318

Zvanje:

viši asistent


Životopis:

Filip Valjak rođen je u Zagrebu 1991. godine. Studij strojarstva upisao je 2010. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FSB). Diplomirao je 2015. na usmjerenju Konstruiranje i razvoj proizvoda. Nakon diplome radi u poduzeću Klex d.o.o. kao inženjer za razvoj proizvoda i aditivnu proizvodnju. Istovremeno, kao vanjski suradnik, sudjeluje u izvođenju nastave na UNIZG-FSB u sklopu kolegija Računalna i inženjerska grafika. Od studenog 2016. godine radi kao asistent na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda. Iste godine upisuje i doktorski studij na UNIZG-FSB. Glavno područje njegovog istraživanja je konstruiranje za aditivnu proizvodnju.

Trenutačno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova (3D-SustJuice)“. Od 2018. do 2022. godine bio je suradnik na projektu OBZOR 2020 „Increasing Excellence on Advanced Additive Manufacturing – INEX-ADAM”. U 2017. godini bio je suradnik na Erasmus + projektu “Networked Activities for Realisation of Innovative Products – NARIP”.

Tijekom doktorskog studija, Filip Valjak je sudjelovao u dvije ljetne škole: „Summer school on engineering design research” na Danskom tehničkom sveučilištu, te „IDEA League Summer School – Computational Design for Additive Manufacturing” na Tehničkom sveučilištu Delft. Također sudjelovao je u istraživačkim boravcima na Sveučilištu Lund i Tehničkom sveučilištu Luleå. Doktorski rad s naslovom "Povezivanje funkcija proizvoda i principa konstrukcijskoga oblikovanja po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju" pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Bojčetića obranio je 2022. godine.

Područje istraživanja:

Primarno područje istraživanje uključuje sljedivost i zapis informacija u razvoju proizvoda, te modele i metode konstruiranja za aditivne tehnologije.
Uz znanstveni rad sudjeluje u odražavanju nastave katedre na preddiplomskom i diplomskom studiju unutar kolegija Razvoj proizvoda, Oblikovanje pomoću računala, Tehnički informacijski sustavi, Upravljanje znanjem, Konstruiranje pomoću računala i European Global Product Realization (EGPR).


Društvene mreže

Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2023.

2022.

2021.

2020.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Poglavlje u knjizi

2019.

Pozvano predavanje

2022.

Stručni rad

2021.

2020.

2019.

2018.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Kolegiji - izvođač