KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Filip Valjak, mag. ing.


Razdoblje zaposlenja:

2016. - 2024.

Zvanje:

viši asistent


Životopis:

Filip Valjak rođen je u Zagrebu 1991. godine. Studij strojarstva upisao je 2010. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FSB). Diplomirao je 2015. na usmjerenju Konstruiranje i razvoj proizvoda. Nakon diplome radi u poduzeću Klex d.o.o. kao inženjer za razvoj proizvoda i aditivnu proizvodnju. Istovremeno, kao vanjski suradnik, sudjeluje u izvođenju nastave na UNIZG-FSB u sklopu kolegija Računalna i inženjerska grafika. Od studenog 2016. godine radi kao asistent na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda. Iste godine upisuje i doktorski studij na UNIZG-FSB. Glavno područje njegovog istraživanja je konstruiranje za aditivnu proizvodnju.

Trenutačno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova (3D-SustJuice)“. Od 2018. do 2022. godine bio je suradnik na projektu OBZOR 2020 „Increasing Excellence on Advanced Additive Manufacturing – INEX-ADAM”. U 2017. godini bio je suradnik na Erasmus + projektu “Networked Activities for Realisation of Innovative Products – NARIP”.

Tijekom doktorskog studija, Filip Valjak je sudjelovao u dvije ljetne škole: „Summer school on engineering design research” na Danskom tehničkom sveučilištu, te „IDEA League Summer School – Computational Design for Additive Manufacturing” na Tehničkom sveučilištu Delft. Također sudjelovao je u istraživačkim boravcima na Sveučilištu Lund i Tehničkom sveučilištu Luleå. Doktorski rad s naslovom "Povezivanje funkcija proizvoda i principa konstrukcijskoga oblikovanja po kriteriju prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju" pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Bojčetića obranio je 2022. godine te je postao viši asistent. Od 2024. zaposlen je kao docent na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Područje istraživanja:

Primarno područje istraživanje uključuje sljedivost i zapis informacija u razvoju proizvoda, te modele i metode konstruiranja za aditivne tehnologije.
Uz znanstveni rad sudjeluje u odražavanju nastave katedre na preddiplomskom i diplomskom studiju unutar kolegija Razvoj proizvoda, Oblikovanje pomoću računala, Tehnički informacijski sustavi, Upravljanje znanjem, Konstruiranje pomoću računala i European Global Product Realization (EGPR).


Društvene mreže

Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2023.

2022.

2021.

2020.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Poglavlje u knjizi

2019.

Pozvano predavanje

2022.

Stručni rad

2021.

2020.

2019.

2018.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Kolegiji - izvođač