NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Tehnički informacijski sustavi


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 2 Obvezni 93738

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenata s funkcionalnošću i primjenom Upravljanja podacima o proizvodu i Cjeloživotnim upravljanjem podacima o proizvodu sustava u poduzećima. Sličnosti i razlika te područja primjene Upravljanje dokumentima, Upravljanja podacima o proizvodu,i Cjeloživotnim upravljanjem podacima o proizvodu, Upravljanje proizvodnim resursima sustava. Opis funkcionalnosti i primjene Upravljanja podacima o korisnicima, Upravljanje projektima, Upravljanje promjenama, Upravljanje konfiguracijama.

Literatura:

  1. J. Duhovnik; J. Tavčar:"Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski sistemi"; LECAD, Univerza v Ljubljani; 2000.
  2. Rodger Burden, PDM: Product Data Management, ISBN-10: 0970035225, ISBN-13: 978-0970035226, Resource Publishing (May 19, 2003)

Nositelji:

Izvođači:

ECTS:

4

Satnica:

15+40

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Aktivnost na nastavi 20%, Seminarski rad 40%, Usmeni ispit 40%

Vježbe:

Laboratorijske vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Tehnički informacijski sustavi

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Tehnički informacijski sustavi (FSB)