KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Marija Majda Škec, mag. math.


Razdoblje zaposlenja:

2015. - trenutno

Email:

mperisic@fsb.hr

Telefon:

+385 1 6168 109

Konzultacije:

Srijedom, 10 - 11h

Lokacija:

318

Zvanje:

stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju


Životopis:

Marija Majda Škec (r. Perišić) je rođena u Splitu 1991. godine. Studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2009. godine, a 2014. godine je diplomirala na smjeru Primijenjena matematika s temom "Besselovi nizovi i bazni okviri". Početkom 2015. godine zapošljava se na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (UNIZAG-FSB) kao stručni suradnik na projektu MInMED. Od 2017. radi kao asistent na UNIZAG-FSB. Od 2018. sudjeluje u HRZZ projektu TAIDE. Od 2022. zaposlena je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju.

2015. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u lipnju 2020. godine, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Vedrana Podobnika i prof. dr. sc. Maria Štorge, obranivši rad pod naslovom „Višeagentski sustav za simulaciju ponašanja tima u razvoju proizvoda”.

Primarno područje istraživanja uključuje agentne simulacije obrade informacija te interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava.

Od 2016. godine aktivno sudjeluje u organizaciji DESIGN konferencije, koja svake dvije godine privlači više od 250 stručnjaka iz više od 30 zemalja iz cijelog svijeta.

Područje istraživanja:

Simulacije zasnovane na agentima, simulacije timskog rada pri procesu razvoja proizvoda, procesi obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2023.

2022.

2020.

2019.

2018.

2017.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2017.

2016.

Poglavlje u knjizi

2019.

Pozvano predavanje

2019.

2016.

Stručni rad

2021.

2015.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Kolegiji - izvođač