ZNANOST > Znanstveni projekti

Modeli i metode upravljanja inovacijama u razvoju kompleksnih tehničkih sustava (MINMED)


Sažetak:

Cilj projekta je razviti skup modela i metoda za upravljanje inovacijama u kontekstu hijerarhijskih društvenih mreža koje postoje u suvremenim razvojnim organizacijama, te alate za simuliranje dinamike znanja i informacija u organizacijama u svrhu predviđanja budućih trendova organizacijske inovativnosti. Kontekst društveno-tehnološkog okvira koji nadilazi organizacijsku dinamike inovacija u razvoju suvremenih tehničkih sustava i usluge zahtijeva metodološki pluralizam u istraživanju. Kao metodologija istraživanja, u projektu će se koristiti analizirati-procijeniti-stvoriti-poboljšati-provjeriti pristup. Istraživanje će se temeljita na suvremenim dostignućima u istraživanju načela upravljanja znanjem i procesiranjem informacija za razvojne organizacija te će ići dalje. U tome će se nastojati primijeniti znanja iz modeliranja, simulacije i vizualizacije složenih društvenih, prirodnih i tehničkih sustava, na dinamiku razvoja znanja i obrade informacija u razvojnim procesima kroz modeliranje nastanka, pohrane, distribucije, filtriranja inovacija u hijerarhijskim društveno-tehnološkim mrežama suvremenih organizacija. Istraživanje će uključiti razvoj koncepata, teorija, mjerenja i studija slučaja u području organizacijskog upravljanja inovacijama. U kontroliranim eksperimentima u stvarnom okruženju privatnih i javnih tvrtki dobit će se vrijedni uvide za situaciju u različitim sektorima (automobilska industrija, zrakoplovna industrija, energetski sektor, sektor transporta, zdravstva, javne uprave, itd). Očekuje se da će projekt rezultati vrijednim interdisciplinarnim doprinosom području istraživanja i poboljšati ukupnu razumijevanje dinamike nastajanja inovacija u organizacijama.


Suradnici na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

6430

Glavni istraživač:

Mario Štorga

Period:

2014. - 2018.

URL:

http://www.minmed.org

Izvor financiranja:

Hrvatska zaklada za znanost