KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Krešimir Osman, dipl. ing.


Razdoblje zaposlenja:

2007. - 2014.

Email:

kresimir.osman@tvz.hr

Zvanje:

asistent/znanstveni novak


Životopis:

Krešimir Osman danas radi u Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Elektrotehnički odjel na Zavodu za zajedničke elektrotehničke predmete.

Krešimir Osman rođen je 1973. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu, Strojarsku tehničku školu „Fran Bošnjaković“. Godine 1992. upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, gdje 1997. godine diplomira na VI stupnju, smjer: strojarske konstrukcije, a 1999. godine na VII stupnju, smjer: procesno-energetski, usmjerenje: termotehnika. Tokom studija dobio je dvije nagrade i to: Rektorovu nagradu 1998. godine i Nagradu Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1999. godine.

Od 2000. do 2007. godine radi kao projektant u tvrtki „I.B.R. INŽENJERING Cirković“ d.o.o. u Zagrebu, gdje se bavi projektiranjem sustava grijanja, ventilacije, hlađenja i klimatizacije, plinskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, te automatizacije u zgradarstvu. Također od 2005. do 2007. godine radio je kao konstruktor – vanjski suradnik u tvrtki „Promatis“ d.o.o. u Zagrebu na poslovima oblikovanja i konstruiranja kućišta za električne uređaje.

Od 2005. do 2007. godine bio je zaposlen kao asistent - vanjski suradnik na Zavodu za konstruiranje, Katedra za elemente strojeva i konstrukcije. Od 2007. do 2014. godine bio je zaposlen kao znanstveni novak – asistent na Zavodu za konstruiranje, Katedra za razvoj proizvoda i konstruiranje na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 120-1201829: „Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda“. Od 2007. do 2018. godine radi i kao honorarni asistent na Strojarskom i Informatičkom odsjeku Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od 2014. do 2017. godine radi kao honorarni viši asistent na Zavodu za konstruiranje, Katedra za razvoj proizvoda i konstruiranje.

Od 2017. godine radi kao i honorarni viši asistent na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu na Katedri za opće programske sadržaje.

Od 2014. do 2019. godine bio je zaposlen kao inženjer za tehničku podršku i prodaju u tvrtki „Termo Servis“ d.o.o. u Zagrebu na poslovima projektiranja i inženjeringa sustava grijanja, ventilacije, hlađenja i klimatizacije, te automatizacije u zgradarstvu.

Tokom 2009. godine završava međunarodni doktorandski seminar “European Summer School on Engineering Design Research” u organizaciji Danskog tehničkog sveučilišta, Tehničkog sveučilišta u Luksemburgu, te Tehničkog sveučilišta Ilmenau. Također tokom 2011. godine završava doktorandski seminar „TUM Spring School on System Engineering“ u organizaciji Tehničkog sveučilišta u Munchenu i Stevens Instituta iz New Jerseya. U razdoblju od 2016. do 2019. godine završava nekoliko međunarodnih seminara iz područja konstruiranja, mehanike i mehanizama.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine aktivno sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija iz serije DESIGN u Cavtatu, Hrvatska.

Godine 2011. završava poslijediplomski znanstveni magistarski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje: elektrotehnika, smjer: automatika, s temom magistarskog rada: „Upravljanje postrojenjem klimatizacije poslovnog objekta“. Godine 2002. upisuje poslijediplomski znanstveni doktorski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, na smjeru „Teorija konstrukcija“, gdje je doktorirao 2014. godine s radom pod naslovom "Razvoj tehničkih sustava temeljem modela ponašanja arhitekture sustava".

Godine 2017. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje strojarstvo.

Kao autor ili koautor objavio je 30-tak znanstvenih i stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.


Društvene mreže

Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2013.

2011.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2008.

Pozvano predavanje

2011.

2009.

Znanstveni projekti