ZNANOST > Znanstveni projekti

Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda


Sažetak:

Upravljanje inženjerskim znanjem te razmjena informacija o proizvodima i aktivnostima tijekom razvojnog procesa vrlo su zahtjevni. Visoki zahtjevi proizlaze iz dinamičke prirode razvojnog procesa u kojem korisnici razmjenjuju djelomične, vremenski i dosegom ograničene podatke koji se, tijekom procesa, nadopunjavaju i preciziraju. Postojeće metode i programski alati samo djelomično zadovoljavaju zahtjeve suvremenog razvoja proizvoda. Predloženim projektom „Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda“ teži se unaprijediti i poboljšati metodologiju i alate za upravljanje znanjem pri razvoju proizvoda integracijom metoda, informacija, procesa i znanja. Integracijom želimo unaprijediti kreativni razvoj budućih proizvoda, proširiti temeljne spoznaje inovativnog razvoja proizvoda, te omogućiti disperziju znanja novim generacijama inženjera. Istraživanje mogućnosti razvoja računalne podrške pri kreiranja novih, kreativnih koncepcijskih rješenja konstrukcijskih zadaća temeljit će se na primjeni evolucijskog računa. Stoga će se analizirati evolucijski algoritmi, poglavito genetski algoritmi, evolucijsko programiranje i evolucijske strategije. Razmotrit će se i mogućnosti generiranja novih varijanti koncepcijskih rješenja oponašanjem evolucijskog procesa. Primijenjeni dio istraživanja obuhvaća metode modeliranja proizvoda modularne arhitekture i mogućnosti primjene modela pri razvoju konfiguracijskih proizvoda. Informacijskim modelom opisat će se elementi općenite arhitekture familije proizvoda, atributi za opisivanje elemenata te međusobne relacije između elemenata kako bi se omogućilo prilagođavanje proizvoda individualnim zahtjevima naručitelja.


Suradnici na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

120-1201829-1828

Glavni istraživač:

Dorian Marjanović

Period:

2007. - 2013.

URL:

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

Izvor financiranja:

Ministrarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske