KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Ida Midžić, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2009. - 2015.

Zvanje:

asistent/znanstveni novak


Životopis:

Ida Midžić danas radi kao razvojni programer u tvrtki dSPACE engineering u Zagrebu.

Ida Midžić rođena je 1985. u Zadru. Završila je zagrebačku Školu primijenjene umjetnosti i dizajna. Magistrirala je strojarstvo 2009. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Završila je smjer računalno inženjerstvo te usmjerenje računalom integrirani razvoj proizvoda. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2008./2009. za primjenu formalnih gramatika u razvoju proizvoda.

Od 2009. do 2015. bila je znanstveni novak na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda matičnoga fakulteta. Njezino je istraživanje dio projekta Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda te od 2015. projekta „Models and Methods of Innovation Management in Complex Engineering Systems Development” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost.

Na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda sudjelovala je na brojnim projektima te u nastavnim aktivnostima izvođenjem vježbi iz kolegija Programiranje i algoritmi, Oblikovanje pomoću računala, Razvoj proizvoda i European Global Product Realization.

Sudjelovala je u organizaciji konferencije International Design Conference – DESIGN. Završila je poslijediplomski studij strojarstva na matičnom fakultetu, smjer teorija konstrukcija. Bila je članica organizacije The Design Society.

Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku te posjeduje osnovno znanje njemačkog jezika.


Društvene mreže

Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2015.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

Pozvano predavanje

2012.

Stručni rad

2010.

Znanstveni projekti