KATEDRA > Djelatnici

Ida Midžić, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2009. - 2015.

Zvanje:

asistent/znanstveni novak


Životopis:

Ida Midžić danas radi u tvrtki RASCO d.o.o.

Ida Midžić je rođena 22.05.1985. u Zadru. U Zagrebu završava srednju školu Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, te 2003. godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, smjer strojarstvo. Na preddiplomskom studiju strojarstva upisuje usmjerenje Računalno inženjerstvo, podsmjer Računalom integrirani razvoj proizvoda. Ida Midžić završila je preddiplomski studij 2008. god., te je 2009. god stekla titulu magistra inženjerka strojarstva Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2008./2009.

Od 2009. do 2015. god. Ida Midžić je zaposlena na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda”.

U 2015. godini, njezino istraživanje postaje dijelom projekta Hrvatske zaklade za znanost: „Models and Methods of Innovation Management in Complex Engineering Systems Development”.
U nastavnim aktivnostima Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda sudjelovala je izvođenjem vježbi iz kolegija „Programiranje i algoritmi”, „Razvoj proizvoda”, „E-GPR” i drugih.

Sudjelovala je u organizaciji međunarodne konferencije International Design Conference – DESIGN. Od 2012. god. član je organizacije The Design Society. Ida Midžić sudjelovala je na ljetnim doktorskim školama „Summer school on Engineering Design Research” i „Eco-design of Complex Systems”.

Tečno piše i govori engleski jezik.


Društvene mreže

Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2015.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2016.

2015.

2014.

2013.

2011.

2010.

Pozvano predavanje

2012.

Stručni rad

2010.

Znanstveni projekti