ZNANOST > Znanstveni projekti

Sljedivost inženjerskih informacija (TRENIN)


Sažetak:

Inženjerske informacije imaju središnju ulogu u razvoju proizvoda: one opisuje i dokumentiraju strukturu i ponašanje proizvoda, o njima ovisi procesa razvoja proizvoda, te su predmet postupaka verifikacije i validacije. Uz trenutnu potrebu da tvrtke koje isporučuju proizvode sve više pružaju usluge i podršku tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda, pretpostavka je da gubitak informacija ima ključnu ulogu za održavanje postojećih, ali u razvoju novih proizvoda. Sudionici s različitim ulogama u procesu razvoja proizvoda bi željeli iskoristiti sve relevantne informacije, bez obzira gdje je nastaju, bez obzira na njihov format, i bez obzira gdje su pohranjene. Da bi razumjeli i mogli ponovno koristiti postojeće inženjerske informacija potrebno je da se zapisuje njihovo značenje, razlozi za nastanak, argumenti, odluke,posljedice itd. te stoga inženjeri moraju moći pratiti razvoj informacija. Za podršku ovim aktivnostima, potrebni su novi i napredni modeli sljedivosti inženjerskih informacija te alati koji omogućuju praćenja razvoja inženjering informacija. Cilj projekta je definiranje okvira za sljedivost evolucije inženjerskih informacija za novu paradigmu cjeloživotnog ciklusa proizvoda i usluga. Da bi se postigao ovaj cilj, definirana su dva glavna rezultata: razvoj alata, metoda i pripadajuće teorijske osnove za razumijevanje i podržavanje sljedivosti evolucije inženjerskih informacija; modeliranje dinamike razvoja inženjerskih informacija tijekom životnog ciklusa proizvoda kako bi se osiguralo okruženje koje je može biti operativno i učinkovito u industrijskom kontekstu alati i metoda sljedivosti informacija. Projekt će se nadovezati na suvremena istraživanja načela za upravljanje inženjerskim informacijama. U tom smislu će projekt ići dalje, tako da će se u razmatranja uključiti modeli razvoja informacijskih objekata, izvora, sudionici, odluke i obrazloženja, kao i vremenska dimenziju informacijskog toka. Pretpostavka je da će se izgradnjom pristupa sljedivosti evolucije inženjerskih informacija koji će integrirati sve navedene dimenzije, rezultirati kao okvir sljedivosti koji obuhvaća kontekst i mehanizme evolucije informacija. Očekuje se da će svi rezultati rezultirati izradom prototipa alata za njihovu primjenu u praksi.


Suradnici na projektu

Organizacije-suradnice na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

E!4911

Glavni istraživač:

Mario Štorga

Period:

2009. - 2011.

URL:

http://www.trenin.org

Izvor financiranja:

EUREKA program EU