KATEDRA > Djelatnici

Doc. dr. sc. Tomislav Martinec, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2014. - trenutno

Email:

tomislav.martinec@fsb.unizg.hr

Telefon:

+385 1 6168 109

Konzultacije:

Srijedom, 9 - 10h

Lokacija:

318

Zvanje:

docent

Akademska iskaznica:

Akademska iskaznica - Tomislav Martinec

ORCID broj:

0000-0002-6487-4749


Životopis:

Tomislav Martinec je rođen u Čakovcu 1989. godine. Po završetku Prve gimnazije u Varaždinu 2008. godine upisuje Studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZAG-FSB). Diplomu prvostupnika inženjerstva strojarstva stekao je 2012. godine, a godinu dana kasnije stekao je zvanje magistra inženjera strojarstva na usmjerenju Konstruiranje i razvoj proizvoda. Za vrijeme studija nagrađen je priznanjima “Davorin Bazjanac” i “Medalja Fakulteta”.

Od 2014. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda. Doktorirao je 2019. godine, pod mentorstvom prof. Štorge, s temom “Model procesa obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava”. 2023. godine izabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto docent.

Primarna područja istraživanja proteklih godina uključuju sljedivost i vizualizaciju informacija u razvoju proizvoda, upravljanje relacijama između inženjerskih objekata te timski rad u fazi koncipiranja proizvoda. Koautor je 3 rada u časopisu i 12 radova na međunarodnim konferencijama.

Sudjeluje kao suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost naziva “Timska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda – TAIDE”. Od 2014. do 2018. godine sudjelovao je na HRZZ projektu “Modeli i metode upravljanja inovacijama u razvoju kompleksnih inženjerskih sustava – MInMED”. Od 2015. do 2017. godine sudjelovao je na Erasmus+ projektu “Networked Activities for Realisation of Innovative Products – NARIP”.

Tijekom istraživanja nekoliko puta je boravio na Tehničkom sveučilištu Luleå, te sudjelovao na međunarodnim ljetnim školama u organizaciji Danskog tehničkog sveučilišta, Sveučilišta Otto von Guericke u Magdeburgu te Sveučilišta na Malti.

Član je zajednice Design Society. Od 2014. godine aktivno sudjeluje u organizaciji međunarodne DESIGN konferencije, koja svake dvije godine privlači više od 350 stručnjaka iz više od 30 zemalja iz cijelog svijeta.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

Knjiga

2022.

2020.

Pozvano predavanje

2016.

Stručni rad

2021.

2020.

2015.

2014.

Znanstveni projekti

Projekti s industrijom

Zadaci za studente

Studentski radovi

Kolegiji - izvođač