NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

European Global Product Realization Course I


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 3 Izborni 103306
Strojarstvo Diplomski 1 Izborni 103306

Cilj kolegija:

Tijekom kolegija studenti će u timskom radu razviti i realizirati proizvod namijenjen globalnom tržištu po zahtjevima poznatog naručitelja - industrijskog partnera. Zajedničkom nastavom europskih sveučilišta kolegij će omogućiti: stjecanje iskustva u radu i suradnji studenata na realizaciji projekta u multikulturalnim, dislociranim timovima; učenje realizacijom projekta; realizaciju funkcionalnog prototipa proizvoda. Kolegij se realizira u suradnji s nastavnicima i studentima TU Delft, Strojniška Fakulteta Ljubljana, EPFL Laussanne, City University London i TU Budapest. Nastava se odvija na engleskom jeziku videokonferencijom.

Literatura:

  1. Ulrich, Eppinger: Product Design and Development, McGrawHill, 2004
  2. Otto, Wood Product Development, Prentice Hall, 2001
  3. B. Prasad: "Concurrent Engineering Fundamentals: Volume II: Integrated Product Development"; Prentice Hall, 1997.
  4. J. Usher: " Integrated Product and Process Development: Methods, Tools ,and Technologies"; Wiley 1998.
  5. Crawely F. E., Malmquist J., Ostlund S., Brodeur D. R. (2007) Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach, Springer Science + Business Media, LLC

Nositelji:

Izvođači:

ECTS:

4

Satnica:

15+30

Preduvjeti:

Provjera znanja:

Tijekom semestra studenti rade na projektu koji ima tri kontrolne točke (review point). Na svakoj kontrolnoj točki studenti organizirani u timove moraju prezentirati rezultate rada pojedine faze projekta u iscrpnom izvješću i prezentaciji putem videokonfe

Vježbe:

Konstrukcijske vježbe

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

European Global Product Realization Course I (FSB)