NASTAVA > Radovi

Utjecaj virtualne stvarnosti na kolaborativni pregled konstrukcije


Sažetak:

Pregled konstrukcije je važna aktivnost tijekom razvoja proizvoda čiji je zadatak evaluirati trenutno stanje proizvoda i planirati buduće aktivnosti. Kako je tijekom razvoja proizvoda uobičajeno stvarati 3D digitalne modele pomoću alata za konstruiranje pomoću računala (engl. Computer Aided Design, CAD), CAD sučelja se često koriste i za sami pregled konstrukcije. Razvojem novih tehnologija, za prikaz 3D digitalnih modela proizvoda sve češće se koristi i virtualna stvarnost (engl. Virtual Reality, VR). Stimulacijom senzorskih znakova kao što su stereoskopija i paralaksa gibanja, VR nudi bolji osjećaj prisutnosti virtualnoj okolini (veću imerzivnost) u kojoj se nalazi CAD model. U literaturi je više puta predloženo da korištenje VR-a može imati pozitivan utjecaj samo na specifične aspekte pregleda konstrukcije, pa se u ovom radu istražuje na koji način imerzivnost utječe na verifikacijske (evaluacija ispunjenja postojećih tehničkih zahtjeva) i validacijske (evaluacija ispunjenja korisničkih potreba) preglede konstrukcija. Analiziran je eksperiment u kojem je 14 četveročlanih timova pregledavalo digitalne modele dječjih kolica. Svaki tim se sastojao od dva recenzenta (industrijski eksperti) i dva konstruktora (studenti). Timovi su proveli jednu verifikacijsku i jedan validacijsku sesiju pregleda konstrukcije koristeći CAD alat (Onshape, Siemens NX) u jednom od dva okruženja: tradicionalno računalno sučelje (miš, tipkovnica, monitor) ili tehnologije virtualne stvarnosti (HTC Vive uređaji koje korisnici nose na glavi). Dobiveni rezultati sugeriraju da VR može poboljšati oba tipa sesije pregleda, ali ga je prikladnije primijeniti u slučaju validacijskih sesija. Također, timovi su više raspravljali o temama vezanim uz cilj sesije u verifikacijskim pregledima, ali su tijekom validacijskih u većem broju tema i akcija raspravljali o pronađenim greškama na konstrukciji. Konačno, timski pregled kvalitetnijih (bolje ocijenjenih) konstrukcija je karakteriziran većim postotkom tema koje su vezane uz greške, dok pregled manje kvalitetnih konstrukcija karakterizira veći postotak tema vezanih uz cilj sesije. Ovi rezultati predlažu da postoje potencijalne prednosti uporabe VR-a umjesto CAD sučelja za pregled konstrukcije, posebice kada se evaluiraju korisničke potrebe.

Mentor:

Autor:

Marko Brnčić

Godina:

2023.

Vrsta:

Rektorova nagrada

Tvrtka:

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

PDF:

Marko Brnčić - rad u PDF-u