NASTAVA > Radovi

Usporedba metoda za analizu ekološke prihvatljivosti u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 23.07.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6999

Sažetak:

U konceptualnoj fazi razvoja proizvoda potrebno je evaluirati više različitih koncepcijskih rješenja, na temelju različitih kriterija, kako bi se odredilo ono najbolje. Vrlo rijetko se kao kriterij pri odabiru koristi ekološka prihvatljivost koja zadnjih godina postaje ne samo trend, već i uvjet izlaska proizvoda na tržište kroz zadovoljavanje brojnih standarda i regulativa. U okviru ovog rada pregledana je znanstvena literatura iz područja vrednovanja ekološke prihvatljivosti. Mali broj metoda primjenjiv je u konceptualnoj fazi zbog nedostupnosti podataka o cijelom životnom ciklusu proizvoda. Iako je broj primjenjivih metoda vrlo ograničen, odabrane su četiri metode koje se mogu primijeniti u konceptualnoj fazi, dan je njihov detaljan opis te su provedene na konceptima uređaja za aditivnu proizvodnju (3D printerima). Uspoređeni su dobiveni rezultati te je dan osvrt na prednosti i nedostatke svake metode.

Mentori:

Autor:

Karla Zuanović

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Karla Zuanović - diplomski rad