NASTAVA > Radovi

Analiza i poboljšanje pouzdanosti sustava za pomoć pri pozicioniranju medicinskih instrumenata u neurokirurgiji


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 17.07.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A8255

Sažetak:

Pri razvoju novih proizvoda se sve veća pozornost pridodaje aspektima pouzdanosti i sigurnosti, što je posljedica sve kraćeg trajanja razvojnih projekata uzrokovana specifičnim potrebama i konkurencijom na tržištu. Posebna pažnja na sigurnost i pouzdanost također se obraća u specifičnim tehnološkim granama, kao što je razvoj medicinskih uređaja. Stoga je cilj ovoga rada dati pregled te provesti i diskutirati različite metode za analizu pouzdanosti i sigurnosti na primjeru medicinskog robota. Prilikom izrade rada, posebna pažnja je posvećena teorijskom uvodu i opisu izabranih metoda. Metode su izabrane na temelju pregleda dostupne literature u područjima sigurnosti medicinskih uređaja. Nakon odabira metoda, svaka je predstavljena i opisana, te je prikazan postupak njihove provedbe. Prema utvrđenim postupcima, provedene su detaljne analize pouzdanosti i sigurnosti NERO sustava. Dobiveni rezultati su prikazani i opisani, te su na temelju njih provedene konstrukcijske promjene kritičnih podsustava. Svrha konstrukcijskih promjena je postizanje veće pouzdanosti i sigurnosti sustava, ali i svojevrsni zapisi znanja u obliku vodilja za daljnji konstrukcijski razvoj sustava. Prilikom provedbe navedenih postupaka, odrađene su sve pripremne radnje koje se izvode na temelju postupka odabranih metoda. Također je prije same provedbe analiza ukratko predstavljen i opisan NERO sustav, za koji su provedene analize pouzdanosti i sigurnosti.

Mentori:

Autor:

Jurica Batišta

Godina:

2022.

Vrsta:

Diplomski rad