ZNANOST > Znanstveni projekti

Timska adaptabilnost u razvoju inovativnih proizvoda (TAIDE)


Sažetak:

Važnost timova koji surađuju licem u lice kao i timova koji surađuju u virtualnoj okolini za razvoj proizvoda prepoznata je kako u istraživanju, tako i u praksi. Inženjerski timovi se često koriste u dinamičnom okruženju koje zahtjeva prilagodbu i konstantnu promjenu zbog vanjskih i unutarnjih uzroka; timovi se moraju prilagođavati promjenama trendova na tržištu, promjenama tehnologije i ograničenjima resursa te odgovoriti na nove zahtjeve klijenata. Kako se područje istraživanja vezano uz inženjerske timove razvija, ono zahtijeva interdisciplinarne pristupe za razumijevanje, modeliranje i poboljšavanje uloge timskog rada u razvoju proizvoda. Međutim, budući da na timski rad utječe velik broj faktora, a međusobni utjecaji između faktora ovise o vremenu i kontekstu, razumijevanje i predviđanje učinka timova koji surađuju licem u lice i virtualno iznimno je izazovno i zahtijeva dodatna istraživanja.

Cilj predloženog istraživačkog projekta je razvoj istraživačkog okvira za eksperimentalne studije inženjerskih timova (kako onih kojih surađuju licem u lice, tako i onih kojih surađuju u virtualnoj okolini). Istraživački okvir bi trebao poslužiti kao osnova za unaprjeđenje uporabe i učinkovitosti timova u projektima razvoja inovativnih proizvoda. Predloženi projekt doprinijet će i teoriji i praksi povezujući interdisciplinarno istraživanje, koncipiranje i pristupe modeliranju. te će se nadovezati na rezultate HRZZ projekta MInMED 2014-2018. Tijekom izvođenja projekta kao istraživačka metodologija primijenit će se metodologija istraživanja u znanosti o konstruiranju (DSR), koja se sastoji od tri povezana ciklusa aktivnosti (ciklusi relevantnosti, razvoja i vrednovanja). Kao primarna istraživačka paradigma koristit će se eksperimentalno istraživanje u znanosti o konstruiranju koja će uključivati eksperimente sa stvarnim timovima u DEPICT i CADLab laboratorijima, te računalne simulacije timskog rada.

Očekuje se kako će rezultati istraživanja dokazati sposobnost empirijskih istraživanja i računalnih simulacija da omoguće bolje razumijevanje, modeliranje i poboljšavanja timske adaptabilnosti kao jednog od najvažnijih svojstava inženjerskih timova koje je ključno za razvoj inovacija.Računalni alati koji će proizaći kao rezultat istraživanja trebali bi omogućiti istraživačima i stručnjacima iz industrije da korištenjem simulacija bolje razumiju ulogu koju različiti tipovi poremećaja u radu imaju na adaptaciju timova, ali i da predvide utjecaj različitih razina timske adaptabilnosti na ishode timskog rada.

Istraživanje će provesti multidisciplinarna istraživačka grupa koja obuhvaća istraživače i infrastrukturu za provođenje eksperimenata iz Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Švedske.

 


Suradnici na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

IP-2018-01-7269

Glavni istraživač:

Mario Štorga

Period:

2018. - 2022.

URL:

http://www.taide.org

Izvor financiranja:

Hrvatska zaklada za znanost