KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Jasmin Juranić, mag. ing. mech.


Razdoblje zaposlenja:

2015. - 2021.

Zvanje:

asistent

ORCID broj:

0000-0001-6392-3783


Životopis:

Jasmin Juranić rođen je 1990. godine u Bjelovaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Tehnička škola Bjelovar). Studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje upisao je 2009. godine, a diplomirao je 2014. godine na usmjerenju Konstruiranje i razvoj proizvoda s temom "Manipulatorska ruka s vodenim topom i mehaničkom hvataljkom". Nakon završetka fakulteta jedno vrijeme radio je kao tehnička podrška za programske pakete Catia i Solidworks u tvrtki CADCAM Design Center. 2015. godine zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na smjeru Teorija konstrukcija. Doktorirao je 2021. godine.

2016. godine u okviru istraživanja na poslijediplomskom studiju boravio je 2 mjeseca u istraživačkom centru tvrtke Daimler AG u Ulmu (Njemačka).

Uz znanstveni rad, Jasmin Juranić je sudjelovao u održavanju nastave Katedre na preddiplomskom i diplomskom studiju unutar kolegija Razvoj proizvoda, Programiranje i alogitmi, Oblikovanje pomoću računala te Konstruiranje pomoću računala. Prije zapošljavanja na fakultetu kao vanjski suradnik održavao je vježbe iz kolegija Elementi konstrukcija II.

Od 2016. do 2020. godine aktivno je sudjelovao u organizaciji međunarodne DESIGN konferencije, koja svake dvije godine privlači više od 250 stručnjaka iz više od 30 zemalja iz cijelog svijeta.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

2019.

Znanstveni rad u zborniku skupa

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

Znanstveni projekti

Kolegiji - izvođač