NASTAVA > Radovi

Konstrukcijsko rješenje La Filière Unicum varijatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 02.10.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7963

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je konstrukcijsko rješenje La Filière Unicum varijatora s zupčanicima te konusnim i cilindričnim tarenicama. Varijator prenosi snagu od 3 kW. Uvjet koji se mora zadovoljiti je ostvarivanje prijenosnog omjera od imin = 7 do imax = 9. Promjena prijenosnog omjera vrši se pomicanjem konusnih tarenica u odnosu na cilindrične što je omogućeno mehanizmom trapeznog vretena. Tijekom rada proveden je proračun konstrukcijskih elemenata koji su dio varijatora. Na kraju rješenje je predočeno modelom.

Mentor:

Autor:

Tena Horvat

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tena Horvat - završni rad