NASTAVA > Radovi

Razvoj programske aplikacije za upravljanje varijantnim modelom lamelne spojke


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4913

Sažetak:

Tema ovog rada je izrada programske aplikacije za upravljanje varijantnim modelom lamelne spojke. U tu svrhu razvijena je samostalna exe. aplikacija primjenom C#.NET programskog jezika. Tako razvijena aplikacije integrirana je sa SolidWorks CAD programskom paketom preko programskog aplikacijskog sučelja (API). Ulazni podaci potrebni za proračun unose se preko grafičkog korisničkog sučelja (GUI). Rezultati proračuna prosljeđuju se programksom paketu SolidWorks, koji učitava promjene modela lamelne spojke. Korištenjem razvijene aplikacije smanjuje se vrijeme potrebno za projektiranje i modeliranje, pa su i ukupni troškovi projektiranja također smanjeni.

Mentor:

Autor:

Tomislav Vuk

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Tomislav Vuk - diplomski rad