NASTAVA > Radovi

Razvoj konstrukcijskih principa temeljenih na mogućnostima DMLS proizvodnog postupka


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6651

Sažetak:

U radu je opisana aditivna proizvodnja metala s naglaskom na DMLS (eng. Direct metal laser sintering) proizvodni postupak. Utvrđeni su i opisani principi za aditivnu proizvodnju metala koji pomažu konstruktorima u ranim fazama razvoja proizvoda. Principi aditivne proizvodnje metala drugačiji su od tradicionalnih metoda proizvodnje. Opisan je postupak metodologije koji se sastoji od sakupljanja proizvoda za analizu izrađenih DMLS proizvodnim postupkom, izrade funkcijskih struktura proizvoda, analize proizvoda i funkcijskih struktura, mapiranja značajki s funkcijama, identifikacije konstrukcijskih principa, smjernica za oblikovanje i parametara za proizvodnju te izrade CAD modela i fizičkih modela. Analizom postojećih proizvoda identificirano je 15 principa temeljenih na mogućnostima i karakteristikama DMLS proizvodnog postupka. Također su izrađeni i CAD modeli koji prikazuju pojedinačne principe. Na kraju, pojedinačni principi su grupirani te su prikazani na pet CAD modela koji su kasnije i izrađeni DMLS proizvodnim postupkom. Prikazani konstrukcijski principi, potiču kreativnost, sugeriraju rješenje za dani problem ili potiču razvoj nove ideje u ranoj fazi razvoja proizvoda aditivnom proizvodnjom metala.

Mentor:

Autor:

Regina Novak

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad